DUYURULAR


BAĞLA SİTESİ YÖNETİMİ 2015 DUYURUSU
Bağla Sitesi Yönetimince Site girişine asılan 2015 yılındaki kurallar ile 
ilgili duyuru...
(SAKIN İNŞAAT YAPIMIYLA İLGİLİ TARİHLERİ DİKKATE
ALMAYINIZ !!) 
****************************************************************************
BAĞLA SİTESİ YÖNETİMİ OLAĞAN GENEL
KURULA ÇAĞRI  YAYINLADI....S.S.BODRUM BAĞLA İŞLETME KOOPERATİFİ
Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi No:406, 48980 BODRUM

TEL: (0252) 3928122-23 FAX: (0252) 3928274 

e-posta: baglakoop@gmail.com

Ticaret Sicil no 1486

Sayı  :                                                                                                                                            Bodrum,25.5.2015
                                                                                                         
 Konu:  Genel Kurul Gündemi


                   Sayın Üyemiz;

         Yönetim Kurulumuzca İşletme Kooperatifimizin (Toplu Yapı Yönetim) olağan genel kurul toplantısı 27.6.2015 tarihinde, saat 10:oo da,  bu toplantıda gerekli yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yasal çoğunluk aranmaksızın 4.7.2015 saat 10.00 da Kooperatif Merkezi Akyarlar Mah. Atatürk Caddesi No:406, 48980 BODRUM-Muğla adresinde aşağıdaki gündem’e göre yapılacaktır.
Toplantıya ortak üye doğrudan veya eş veya birinci derecede (ana, baba, çocuklar) akrabalarından birini veya el yazılı vekâletname ile diğer bir ortağı, oyunu kullanmak üzere temsilci tayin ederek katılır.
Mükerrer ve hatalı oy kullanımını önlemek üzere, ortak üye tarafından hazırlanmış el yazılı vekâletnamenin Genel Kurul katılım listesine yazılmak üzere , “Genel Kurul Divan Başkanlığına” hitaben en geç 27.6.2015 tarihine kadar kooperatif adresine iletilmesi gerekmektedir.
  Bilgilerinize sunarız.


Bedia BERKİT                      Ayşe Doruk                                  Turan Çakıroğlu                                                                                                    
Yönetim Kurulu Başkanı       Yönetim Kurulu Üyesi, Bşk Vekili      Yönetim Kurulu Üyesi, işletme Md.

GÜNDEM:

1)     Açılış ve yoklama.
2)     Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu,
3)     Divan heyetine Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
4)     Genel Kurul’un Kat Mülkiyeti yasası gereği, Toplu Yapı Yönetimi (kat malikleri) toplantısı kararı olarak da kabul edilmesi,
5)     Yönetim Kurulu Faaliyet, Bilânço, Gelir ve Gider tablosu okunması ve görüşülmesi,
6)     Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
7)     Yönetim Kurulunun ibrası,
8)     Denetim Kurulunun ibrası,
9)     Müdür, Personel ücretleri ve yollukların belirlenmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin (Huzur Hakkı) ücretlerinin belirlenmesi,
10) Personel kıdem tazminatları
11) Gayrimenkul satım Yetkisi kararı,
12) Site alt yapı, ağaçlandırma ve imar (kadastro çalışması) konularının görüşülmesi,
13) Sahil günübirlik tamir ve tadilatı, evlerin kullanımı, kiralanması kararı
14) Kooperatif 2015 yılı ile Genel Kurul Dönemi işletme ve yatırım bütçelerinin görüşülmesi, kabulü ve üye aidatlarının belirlenmesi,
15) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
16) Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
17) Dilek ve Temenniler.
*************************************************************************************


BAĞLA SİTESİ YÖNETİMİ DUYURUSU.......

                                                                                 S.S.                           
                                       BODRUM BAĞLA İŞLETME
                                         KOOPERATİFİ
                                         Akyarlar Köyü 48980 Turgutreis/BODRUM
                                             TEL: (252) 3928122-23 FAKS:3928274
                                                       E-mail: baglakoop@gmail.com     
                                                            Ticaret Sicil No:1486
Sayı: 2014-1
31/12/2014
Konu: Yönetim faaliyetleri hak.                                                                                                      

                       

Sayın üyemiz,
31/12/2014 yılı haziran ayı sonu itibariyle Yönetim Kurulumuzca yapılan uygulamalar ve sitemizle ilgili siz değerli üyelerimize özetle bilgiler aktarma gereğini duymuş bulunuyorum.
Kasım 1983 tarihinde 3 kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulan düşünce sonucu, 13/12/1983 tarihine kadar yapılan üye kayıt çalışmaları ile Mustafa Yılancı, Nadir Kırış ve Ali Kumrul’dan oluşan ilk Yönetim Kurulu çalışmalarına başlamıştır.
S.S. Bodrum Bağla Arsa ve Yapı Kooperatifi adı altında hazırlanan Sitemiz tüzüğü 16/Ocak/1984 tarih 925 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak resmen kurulmuştur. Bugün itibariyle 30 yılı geride bırakmış olan Sitemiz, 7 ayrı yönetim ve 23 adet genel kurul idrak etmiştir.
24 yıl iskân ettiğimiz Sitemizde, Yönetim Kurulunda görevli arkadaşlarımız özverili çalışarak, birçok yenilikler yapmak suretiyle  bugüne gelmiş bulunuyoruz. Ancak, 30 yılı aşkın yapılanmada gerek kullanılan malzeme kalitesi, gerek proje çalışmalarında muhtelif çelişkiler olduğu ne yazıkki bugün karşımıza çıkmaktadır.
Değerli üyemiz, yukarda izaha çalıştığım hususlara gelince, Sitemiz ilk üye portföyü ile bugünkü üye portföyü yapılanmasında %40’ın üzerinde değişikliğe uğradığı görülmektedir. Genel kurullara katılmamış ve birbirini tanımayan hale gelmişiz. Bununla beraber yaz sezonu olan temmuz-ağustos aylarında evlerini kiraya verenler (2014 yılında değişimli olarak 34 evin kiralandığı) dikkate alındığında tanınmayanların bir kargaşa oluşturduğu bilinmelidir. Özellikle evlerini kiraya verenlerin, sitemiz güvenliği açısından önümüzdeki sezon yönetime bilgi vermelerini önemle rica ederiz.
Yukarda ifade etmeye çalıştığım hususları, özellikle sitemize katılan yeni üyelerin bilgilendirilmesi maksadıyla belirtmiş bulunuyorum.
28/6/2014 tarihinde yapılan genel kurulumuzda birçok üyemiz evlerinden çağırılmak suretiyle ekseriyet sağlanmış, divan kurulu ise güçlükle oluşturulmuştur. Geçmiş dönem genel kurulları ise yaklaşık 40-60 asil üye ve 50’ye yakın vekâletname ile gerçekleştirilmiştir.
Geçmişten gelen ve geleceğe yönelik olarak nacizane düşüncem, sitemiz sorunlarının değerlendirilmesinde, özellikle Muğla İlinin Büyükşehir olması, turizm açısından Bodrum yarımadasının cazip hale gelmesiyle birlikte Sitemizin konumu itibariyle ayrı bir önem kazanması bizleri daha aktif olmaya ve yönetim kurullarının daha deneyimli ve gönüllü kişilerden oluşmalarını gerekli kılmaktadır.
Çok değerli malikler, görevde bulunduğum 2 yıl içerisinde genel kurullarda her nedense görüşülemeyen ve acil çözüm bekleyen Sitemiz sorunlarını şöyle sıralayabiliriz:

1-Site imar yapılandırma konusunun ele alınarak düzeltilmesi!...
2- a)Site alt yapılanmasının en kısa zamanda çözülmesi, (Haziran genel kurulunda da ifade ettiğimiz üzere 9 adet kanal arızası meydana gelmiştir. Bunlar ağaç köklerinin kanal hatlarını tıkamasından ve patlatmasından meydana gelmiştir.)
 b)Ev telefonu bağlantılarının çözümlenmesi,
              c)Site internet konusunun çözülmesi,
d)Site güneş enerjisi sorununun çözülmesi.
3-Yönetim sorunları:
Site işlerinin yoğunluğu ve ileri aylarda/yıllarda daha yoğun olacağı düşünülerek halen 3 kişilik yönetim kurulunun site tüzüğü de dikkate alınarak 5 kişiden oluşturulması,
4-Üyeler, bugüne kadar gördüğüm kadarı ile Sitedeki bütün işlerini (“Evi mi satılacak?”, “Kiraya mı verilecek?”, “Bahçesi mi temizlenecek?”, “Evi mi temizlenecek?” ve akla gelmeyen birçok konuyu) 8 adet sitemiz elemanları ile çözme cihetine gitmiştir. Yönetimin bilgisi haricinde birçok iş takip ettirilmiş ve personel ilişkileri zarar görmüştür. Yönetim geri planda düşünülmüştür. Ancak üye, ödeme yapacağı zaman veya şikayette bulunacağı zaman yönetime başvurmuştur. Bu hususa dikkat edilmesi ile yapılması gereken işlerde yönetime önceden bilgi verilmesini önemle rica ederim.
5-Bahçe bakım işleri yine Yönetim harici, yıllarca mevcut personelin üyelerle girdiği karşılıklı diyalog içerisinde gelişmiştir. Mesai içi-dışı, gece gündüz temizlenerek sokağa bırakılan bahçe atıkları, ertesi gün personel tarafından kaldırılmıştır. Sitemizin yazın 2 veya 3 ay sezonluk kullanıldığı dikkate alınırsa sokak temizliği önem kazanmaktadır. Bu nedenle sezon başlangıcı olan 1 mayıstan itibaren bahçe çöpleri haftada 2 gün alınacak ve sizlere o günler ayrıca bildirilecektir. Dolayısıyla temmuz, ağustos aylarında gelen üyelerimizin, sokakları gelişi güzel bahçe çöpleri ile kirletmesine müsaade edilmeyecektir.
6-Sitemiz, malumunuz olduğu üzere çevrede yeşilliği itibariyle öne çıkan bir konumdadır. Başlangıçta yapılan yanlış ağaçlandırma bugün karşımıza sorun olarak çıkmaktadır.
Orman İdaresi ve Elektrik İdaresi tarafından, yüksek gerilim hattının zarar görmemesi için 1. ve 2. caddelerde 79 adet çam ağacının kaldırılması zorunlu görülmüştür. Ancak bugüne kadar budamak suretiyle sorun giderilmeye çalışılmıştır.
Yukarda da ifade ettiğimiz üzere yanlış ağaçlandırma alt yapıya önemli zararlar vermiştir ve vermektedir. Birçok üyemiz bahçelerindeki muhtelif çam, karabiber, zeytin ve incir gibi ağaçların kaldırılması konusunda Yönetime dilekçe verirken, bir kısım üyemiz de kendi insiyatiflerinde “Görüşüm engelleniyor.” diyerek Yönetimin bilgisi dışında kesim yaptığı tesbit edilmiştir. Üyelerimizin kesilecek, budanacak, yer değiştirecek ağaçlarını    Yönetime bildirmesini, ayrıca Sitemizin ağaçlandırılması-yeşillendirilmesi konusunda bölgeye uygun ağaçlar dikildiğini ve dikileceğinin de bilinmesini önemle rica ederiz.
7- Suriye’deki karışıklık nedeniyle ülkemize gelen Suriyelilerin yurtdışına kaçak olarak çıkmalarında Bodrum önemli bir yer olarak seçilmiş, Sitemiz sahilinde de 3 adet vukuat yaşanmıştır. Konu Jandarmaya bildirilerek kaçaklar yakalattırılmıştır. Dolayısıyla Yönetim olarak Sitemiz, görüntülü, başta giriş-çıkış olmak üzere, kamera sistemi ile korumaya alınmıştır.
8-Değerli üyemiz, Sitemizin hukuka intikal eden:
-Sahil kiralama bedelinin tesbiti,
-Türk Telekom’a kiralanan yerlerin kira tesbitleri ve tahliyesi,
-Arıtma ile olan toplam 3 adet devam eden mahkememiz olup avukat takibindedir.
9-Dünyadaki kuraklık gün geçtikçe hissedilmektedir. Atmosfer değişikliği nedeniyle mevsimler birbirine karışmıştır. Bugüne kadar yer altı (kuyu) suyu ile sitemiz ihtiyacı giderildiği bilinmektedir. Bu husus her an bitebilir. Hükümetin yeraltı suları ile ilgili çalışması da olup, Sitemizde şu an 2 adet kuyumuz faal bulunmaktadır. Belediye suyu kullanımı zorunlu hale gelebilir. Bu hususta olabilecek değişikliğe hazır bulunmak gerekir. 2-7 Ocak 2015 tarihleri arasında ülke genelindeki hava şartları nedeniyle Sitemizde 37 adet güneş enerjisi sistemi ve 14 adet su sayacı donarak arızalanmıştır.
10-Daha önceki duyurularımızda belirttiğimiz üzere, ana depodan evlere verilen suda, evlerdeki sayaçların ev içinde ve dışında olduğu ve önemli miktarda arızalı olduğu tarafımızdan tesbit edilerek vanaları kapatılmıştır. 1/1/2015 tarihinden itibaren genel kurul kararı gereği metreküp su 1.- TL olmuştur. Üyelerle yapılan görüşme sonucu 18 adet arızalı su sayacı Yönetimimiz tarafından yenileri ile değiştirilmiştir.
11-Sitemiz sahil parsellerinde bilginiz olduğu üzere 2 adet (9046 m2 ve 6288 m2) turizm arsası bulunmaktadır. Söz konusu her iki arazi ile ilgili talep bulunmakta olup, bu arazilerin geleceği konusunda da bir karar verilmesi için  genel kurulda görüşülmesi gerekmektedir.
12-Daha önce ihaleye çıkarılan sahil restoran, kafe, merkez kafe tekliflerinin alınması sonucu 28/11/2014 tarihli Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirmede söz konusu yerler Emel-Ahmet Gerdjikow’a ihale edilmiştir.
-Site market ihalesi de mevcut işletmeci Mustafa Altınok ile yenilenmiş olup her iki işletmeci ile ayrı ayrı sözleşmeler imzalanmıştır.
13-2014 yılı mart ayından itibaren özel elektrik dağıtım şirketi Aydem A.Ş. ile sitemiz sokak aydınlatması konusunda mutabakat sağlanmış, Sitemiz içerisinde bulunan 79 adet beton ve dekoratif sokak aydınlatma direği 24/11/2014 tarihinde bakım ve onarımı Aydem A.Ş.’ye ait olmak üzere Bodrum Belediyesi’ne devredilerek protokol imzalanmıştır.
Değerli üyemiz, yukarda izaha çalıştığımız Sitemiz sorunlarına ilavelerimiz de söz konusu olabilir. Bu nedenle genel kurulumuzun çoğunlukla yapılabilmesi için tarih değişikliği dahi söz konusu olup tarafınıza bildirilecektir. Sorunlarımızın çözülebilmesi açısından genel kurullarımıza her üyemizin katılımlarını önemle rica ederiz.
Daha önce Sitemiz aidatlarının, Bodrum İş Bankası ve Bodrum Yapı Kredi Bankası hesaplarının yakinen takibi açısından ve muhasebecimizin de Turgutreis’te olması nedeniyle banka şubelerinin Turgutreis’e aktarıldığını muhtelif defalar siz üyelerimize bildirilmesine rağmen hala Bodrum şubelerine aidatların gönderildiği görülmektedir. Şubat 2015 sonu itibariyle söz konusu banka şubelerindeki hesaplarımız kapatılacaktır. Lütfen aidatlarınızın aşağıda belirtilen Turgutreis Banka ve Ptt Bank şubelerine gönderilmesini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla.


Turan ÇAKIROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi ve İşletme MüdürüSitemiz Banka Hesap Numaraları:
-İş Bankası Turgutreis Şubesi 3615/1111111 no’lu hesap,
-İş Bankası IBAN:TR7 8000 6400 0001 3615 1111 111.

-Yapı Kredi Bankası Turgutreis Şubesi 730/91824150 no’lu hesap,
-Yapı Kredi Bankası IBAN:TR77 0006 7010 0000 0091 8241 50.

-PTT Bank Turgutreis Şubesi 1391067 no’lu hesap.


Ek: 2014 Yılı üye cari hesabı

**********************************************************************************************************************************
BAĞLA SİTESİ YÖNETİMİ ACİL PARA İSTEM GENELGESİ YAYINLADI..
Bağla Sitesi yönetimi, 29.06.2013 tarihinde yapılan ve geçersiz sayılan genel kurul toplantısında kararlaştırılan 125 lira aidatın ve Ağustos ayı aidatının sahil kira bedelinin ödenmesi amacıyla en geç 15 Ağustosa kadar ödenmesi istemiyle ilgili duyuru yayınladı.
Duyurunun bir örneği aşağıdadır. BAĞLA SİTESİ GENEL KURUL TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ..

S.S.Bodrum Bağla İşletme Kooperatifi Yönetimince daha önceden 21.06.2013 tarihinde yapılacağı üyelere duyurulan olağan genel kurulda yeterli çoğunluk olmadığından, ikinci toplantı 29.06.2013 tarihinde yapılmış, gündemdeki konular görüşülmüş, karara bağlanmış ve seçimler yapılarak yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlenmişti.
Bu kez, Bağla sitesi yönetimi aşağıdaki duyuruyu yayınlayarak bahsi geçen olağan genel kurul toplantısının  iptal edildiğini, toplantı tarihlerini yeniden belirleyerek ve gündemdeki konularıda sıralayarak üyelere duyuruda bulunmuştur.


29.06.2013 tarihinde yapılan ve iptal edilen genel kurul toplantısından görünümler TIKLAYINIZ.


*************************************************
BAĞLA SİTESİ YÖNETİMİNİN GENEL
KURULA ÇAĞRI GENELGESİ

 

  Sayı:13/2                                                                                       Bodrum,20.05.2013

  Konu:  Genel Kurul Gündemi
                   Sayın Üyemiz;


         Yönetim Kurulumuzca İşletme Kooperatifimizin olağan Genel Kurul toplantısı 21.06.2013 cuma günü saat 15.00 de Bodrum Bağla İşletme Kooperatifi merkezindeki toplantı salonunda aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.

Gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 29.06.2013 Cumartesi günü saat 10.00 da ve aynı yerde belirtilen gündem uyarınca gerçekleştirilecektir.

Toplantıya ortak üye doğrudan veya yazılı vekâletname ile eş veya birinci derecede (ana, baba, çocuklar) akrabalarından birini veya diğer bir ortağı, oyunu kullanmak üzere temsilci tayin ederek katılır. Üyeyi temsil edecek eş veya birinci derecede (ana, baba, çocuklar) akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.

Mükerrer ve hatalı oy kullanımını önlemek üzere, ortak üye tarafından hazırlanmış el yazılı vekâletnamenin Genel Kurul katılım listesine eklenmek üzere , “Genel Kurul Divan Başkanlığına” hitaben en geç 20.6.2013 tarihine kadar kooperatif adresine gönderilmesi veya iletilmesi gerekmektedir.

  Bilgilerinize sunarız.
  Şefik ÖĞRETEN                       Erol ZAMBAK                     Turan ÇAKIROĞLU
Yönetim Kurulu Başk.              Yön.Krl.Üyesi,Başk.V.         Yön.Kurl.Üyesi, İşletme Md.
GÜNDEM:

1)     Açılış ve yoklama.

2)     Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu,

3)     Divan heyetine Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.

4)     Kat Mülkiyeti Yasası ve Site yönetim Yönergesi kapsamında, Kooperatif Genel kurulunda kabul edilecek hususların Kat Mülkiyeti yasası gereği, kat malikleri toplantısı olarak aynen kabul edilmesi ve uygulanması Kararı,

5)     Yönetim Kurulu Faaliyet, Bilânço, Gelir ve Gider tablosu okunması ve görüşülmesi,

6)     Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,

7)     Yönetim Kurulunun ibrası,

8)     Denetim Kurulunun ibrası,

9)     Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı, ücret ve yolluklarının belirlenmesi,

10) Kuyu suyu bedel tespiti,

11) Kooperatif 2013 – 2014 yılı işletme, yatırım bütçelerinin ve üye aidatlarının belirlenmesi,

12) Kooperatifin gerektiğinde kamuya ödemelerinde kamuya taksitlendirmeye yönetime yetki verilmesi,

13) Kooperatif Giderlerinin gelirlerle karşılanmaması nedeniyle aidat avanslarıyla mahsup edilmesi,

14) Kooperatif üyesi dışında sosyal tesislerden yararlandırılanlar hakkında bilgi sunumu,

15) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

16) Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,

17) Dilek ve Temenniler.
   

******************************************************************************
******************************************************************************


    BAĞLA SİTESİ YÖNETİMİ DUYURUSU       

             BAĞLA SİTESİ YÖNETİMİNDEN
                          DUYURULAR                                                                       S.S.                           


                                       BODRUM BAĞLA İŞLETME


                                                   KOOPERATİFİ


                                         Akyarlar Köyü 48980 Turgutreis/BODRUM


                                             TEL: (252) 3928122-23 FAKS:3928274


                                                       E-mail: baglasitesi966@gmail.com     


                                                            Ticaret Sicil No:1486


Sayı: 2013/1


Konu: Yönetim faaliyetleri hakkında.                                                                     26/2/2013


      Sayın Üyemiz,


                       Kooperatifimizin 26 Haziran 2012 tarihinde yapılmış olan, Genel Kuruldan sonra; Yönetim Kurulumuzca yapılan uygulamalarla ilgili siz değerli üyelerimize özetle bilgi aktarma gereği duyulmuştur.


                       Genel olarak sitenin; temizlik, bakım, onarım ve yenileme işleri sürekli olarak yerine getirilirken, 2013 yılı içinde söz konusu hususlara ayrıca önem ve özen gösterilerek, bundan sonra, mevcut personelden biri sahil, çevre vs. bakımları ile ilgili ayrıca görevlendirilecektir.


                        Kooperatif İşletme Müdürü Erol Zambak sağlık nedenleriyle İşletme Müdürlüğü görevini 1.1.2013 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi Turan Çakıroğlu’na devretmiştir. Kooperatifte ön muhasebe elemanı olarak çalışan Cengiz Öztemiz ayrılmış, yeni muhasebe sistemi uygulamamızla böyle bir elemana ihtiyaç kalmadığından kadrosu iptal edilmiştir.


                        Kooperatifimizin ana sorunlarının başında gelen ve kooperatif yaşamı için büyük risk taşıyan ve 2012 yılına kadar ruhsatları olmadan çalıştırılan su kuyularından en verimli olan ikisi için çok özel çalışma ile ruhsatları alınmıştır.


                        2012 yılında eski yerinde onarımına başlanılan üst gazino WC inşaatı tamamlanmıştır.


                        Sahilde restoran altındaki WC ve El Yıkama bölümleri tamamen yıkılarak yeniden yapımına başlanılmıştır.


                        Hazineden kiralanan alana (sahildeki iskele, sahildeki betonlaşmış yerler) sözleşmesi gereği yaptırılmakta olan İmar Planı çalışmaları tamamlanmış, Bakanlık onayı beklenmektedir.


                        Türk Telekom’a 1992 yılında kiraya verilen ve bugüne kadar da takibi yapılmayarak kira alınmayan konut-santral için geçen yıl açılan davada bilirkişi olumlu görüş bildirmiş, konut için aylık 500 TL/yıllık 6000 TL tutarında kooperatife bir gelir sağlanma imkânı doğmuştur. Bu konuda Türk Telekom’un binamızı iade etmesi de söz konusu olabilir.


                        Ayrıca Müdüriyet odasının bitişiğindeki santral için de ek kira getirecek davamız devam etmektedir. Bu alan için de aylık 250 TL, yıllık 3000 TL daha gelir beklenmektedir.


                        Sahildeki günübirlik konutlarımızdan 1 tanesi geçen yıl onarılarak kiraya verilebilmişti. Hem kiraya verilenin, hem de diğer ikisinin ciddi onarıma ihtiyacı olduğu ve bunun yaklaşık maliyetinin 50.000.-TL civarında olacağı hesaplanmıştır. Bu tutarın Kooperatif tarafından harcanmasının ve işletilmesinin sağlıklı olmadığı görüldüğü ve yaşandığından, bu yapıların yap, işlet, devret/kirala sistemi ile yapılmasının daha uygun olacağı görüşü ile yaptırılmasına karar verilmiş, teklifleri toplanılmaktadır. Bu işten ortalama yıllık 15.000 TL gelir getireceği beklenmektedir.


                        Milli Emlak Müdürlüğüne açılmış olan ecrimisil davalarımız, mahkemece tayin edilmiş olan bilirkişilerin henüz raporlarını sunmamış olduklarından davamız halen devam etmektedir.


                        Saygılarımla.
                     Turan ÇAKIROĞLU


             Yönetim Kur. Üyesi- İşletme Md.****************************************************************
                                                               S.S.                           


                                       BODRUM BAĞLA İŞLETME


                                                   KOOPERATİFİ


                                         Akyarlar Köyü 48980 Turgutreis/BODRUM


                                             TEL: (252) 3928122-23 FAKS:3928274


                                                       E-mail: baglasitesi966@gmail.com     


                                                            Ticaret Sicil No:1486Sayı: 2013/2


Konu: Yönetim faaliyetleri hakkında.                                                                     26/2/2013


             Sayın Üyemiz,


          2012 yılı itibariyle TURMOB (Türkiye Mali Müşavirler Odası) uygulamalı internet tabanlı muhasebe sistemimiz tam anlamıyla devreye konulmuş, muhasebe, banka, kasa ve üyelerin cari hesapları internet üzerinden izlenmeye başlanılmıştır. Bu aşama ile birlikte Üye cari hesapları tutulmakta olan kartlar, banka, PTT ve kasa makbuzları yoğun bir çalışma ile Denetçilerimizle birlikte taranarak, 20 yıldır yapılamayan mutabakatı yapılmış, üye cari hesap bakiyeleri aşağıda belirtilmiştir.


                        Bu aşamadan itibaren Yönetim Kurulumuzca, üye alacaklarımız daha titizlikle takip edilerek, kronikleşmiş kooperatif alacaklarımızın yasal yolla takibine başlanılacağından, üyelerimizin bakiye borçlarını ivedilikle ödemeleri gerekmektedir.


                        Daha önce bir defa gerekli tesbitler yapılarak bastırılan telefon rehberi gerekli tesbitlerin yapılması ile yeniden hazırlanacaktır.


                        Bu meyanda; sizlerden önemle ricamız, sitemizde bulunan:


            1- Söz konusu malikin kime ait olduğu,


            2- Satışından veya verasetten dolayı varsa değişikliğin mutlaka belirtilmesi.


            3-İletişim adresi olarak:


                  -İkamet adresinin belirtilmesi,


                  -Telefon, faks ve e-mail adreslerinin belirtilmesi


            4-Aşağıda belirtilen üye no ve ev adresinin tarafınızdan doğru olup olmadığının belirtilmesi,


            - Ayrıca yine aşağıda belirtildiği üzere sitemiz üye no, cadde ve kapı numaranız belirtilmiş olup bundan sonra göndereceğiniz banka ve PTT havalelerinde mutlaka belirtilmesi,


            - Malumunuz olduğu üzere daha önce takip edilen muhasebe, banka hesapları Bodrum merkezde, PTT havaleleri ise Turgutreis’ten takip edilmekte idi. Takip zorluğu ve bütün işlemlerin bir yerde olmasının daha uygun olacağı düşünülerek Haziran 2012 tarihinden itibaren muhasebe ve PTT’nin Turgutreis’te olması nedeniyle banka hesaplarımız da Turgutreis şubelerine aktarılarak hesap numaraları aşağıda belirtilmiştir.


                         Haziran 2013 ayında yapılacak olan Genel Kurulumuza kadar da Bodrum İş Bankası ve Yapı Kredi Bankalarındaki hesaplarımız devam edecek, 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren kapatılacaktır
                        Turgutreis şubelerinde açılan hesaplarımız ise 20 Şubat 2013 tarihi itibariyle açılmış olup ödemelerinizi oraya da gönderebilirsiniz.


                      Saygılarımla.


                  Turan ÇAKIROĞLU


            Yönetim Kur. Üyesi ve İşl. Md.


BAĞLA SİTESİ BANKA HESAP NUMARALARI
B A N K A L A R:


TURGUTREİS


İş Bankası Şb.  No  : 3615/1111 111 
İBAN: TR7 8000 6400 0001 3615 1111 111          


Yapı Kredi Şb. No: 730/91824150 

İBAN:TR77 0006 7010 0000 0091 8241 50

                 *** 

BODRUM
İŞBANKASI :3610/381635
IBAN :TR58 0006 4000 0013 6100 3816 35
 

YAPI KREDİ : 62054390
IBAN :TR81 0006 7010 0000 0062 0543 90
2- 31.12.2012 tarihi itibarıyla


Bakiye borç /Alacağımız…………………………………………………..TL

3- Sitemiz üye giriş numaranız…………………………………………….


Sitemiz Ev adresiniz……………………………………………………….


Not: Söz konusu değişiklik var ise 20.03.2013 tarihine kadar sitemize yazılı olarak bildirilmesini önemle rica ederiz. **************************************
BAĞLA SİTESİ YÖNETİMİNDEN
DUYURULAR....


D U Y U R U – 6

        SAYIN SİTE SAKİNLERİ TEMMUZ – AĞUSTOS AYLARINDA SİTEMİZ KALABALIKLAŞMAKTA VE ÖZELLİKLE DENİZ KENARINDA ÇIKAN SORUNLAR SÜRTÜŞMELERE VE HUZURSUZLUĞA SEBEP OLMAKTADIR. DENİZ’DEN EN RAHAT ŞEKİLDE İSTİFADE ETMEK HEPİMİZİN ORTAK HAKKIDIR. HİÇ BİR ÜYE FARKLILIĞA SAHİP DEĞİLDİR. BU HAKTAN İSTİFADE İÇİN DENİZE EN YAKIN YERDE, LÜZUMUNDAN FAZLA YER KAPMAK, ARABA PARK ETMEK BİR ÇOK SİTE SAKİNİNİ RAHATSIZ ETMEKTEDİR.
        ÖZÜRÜNDEN VEYA RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI DENİZE EN YAKIN YERE GİTME DURUMUNDA OLANLAR, SAĞLIKLI VE MERDİVENLERİ KULLANABİLECEK DURUMDA OLANLARIN GAZİNOYA – ESKİ DİSCO’YA YAKIN YERLERE ARABALARINI PARK ETMELERİ SEBEBİYLE SIKINTI YAŞANMAKTADIR.
        SAHİLDE İHTİYACINDAN FAZLA ŞEZLONĞ VE ŞEMSİYE’YE SAHİP OLMAK İÇİN ÖNCEDEN HAVLULAR İLE KAPAMA YAPILMAKTA. UZUN SÜRE HAVLULU BOŞ ŞEZLONĞLAR OLMASINA RAĞMEN SAHİLE İNENLER SIKINTI YAŞAMAKTADIRLAR.

BU SEBEPLE LÜTFEN:
1)              ÖZÜRLÜ VE SAĞLIK SORUNU OLANLAR DIŞINDA GAZİNO VE ESKİ DİSCO YAKLAŞIM YERLERİNE ARABA PARK EDİLMEMESİ, SAĞLIKLI ÜYELERİMİZİN ARABALARINI PARK SAHALARINA BIRAKMALARI,
2)              SAHİLDE FAZLA ŞEZLONĞ KAPAMALARI YAPMAMALARI, SAHİLDE GÖREVLİLERE VE PANOLARDA YAZILI İKAZLARA UYMALARI, 30 DAKİKAYI AŞAN SÜRELERDE BOŞ ŞEZLONĞLARIN HAVLULARININ GÖREVLİ TARAFINDAN ALINIP, ŞEZLONĞ ARAYANLARA TAHSİS EDİLECEĞİNİN BİLİNMESİNİ, ÖNEMLE RİCA EDERİM.

                                                                        SİTE MÜDÜRÜ
**************************************
                 D U Y U R U  - 5

SAYIN S.S BODRUM BAĞLA KOOP. SAKİNLERİ SİTEMİZİN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ ÇÖP’DÜR. YAZ AYLARINDA SİTEDE OTURAN ÜYE MİKTARI BİR ANDA ÇOĞALINCA ÇÖP SORUNU DA HEPİMİZİ RAHATSIZ ETMEKDE, YÖNETİME ŞİKAYETLER ÇOĞALMAKTADIR.

       MALUM OLDUĞU ÜZERE TURGUTREİS BELEDİYESİ SİTE İÇİ YOLLARA ÇÖP HİZMETİ VERMEDİĞİ GİBİ ÇÖP KONTENYERİ VE YER TAHSİSİDE YAPMAMAKTA, ÇÖP KONTENYERLERİ YÖNETİM TARAFINDAN ALINMAKTA BELİRLİ ARALIKLARLA CADDELERE YERLEŞTİRİLMEKTE, HER GÜN 08:00 – 10:00 SAATLERİ ARASI BAHÇE ÇÖPLERİ, 10:00 – 12:00 SAATLERİ ARASI MUTFAK ÇÖPLERİ, 13:00 – 17:00 SAATLERİ ARASI İSE YOL TEMİZLİKLERİ VE BAHÇE VS ATIKLARI TOPLANMAKTADIR. BAHÇE ATIKLARI SİTE DIŞINDA BOŞ ARAZİYE DÖKÜLMEKTE, BU DURUM ZAMAN ZAMAN JANDARMA VE BELEDİYE İLE SÜRTÜŞMELERE SEBEP OLMAKTADIR. BU SEBEPLE BAHÇE ATIKLARININ ÇÖP KONTEYNIRLARINA ATILMAMASI GEREKMEKTEDİR.
       ÇÖP KONTEYNIRLARI İŞÇİLERİN MANUEL OLARAK EL İLE TORBALARI TOPLAMASI ŞEKLİNDE YAPILMAKDA, TORBALAR TRAKTÖR KASASINA KONARAK SİTE DIŞINDAKİ BELEDİYEYE AİT ÇÖP KONTEYNIRLARINA KONMAKTA VEYA BELEDİYE ÇÖP ARABASI GELDİĞİNDE KASADAN ÇÖP ARABASINA AKTARILMAKTADIR. BU SEBEPLE SİTE İÇİ ÇÖP KONTEYNIRLARINA TORBA İLE KONAN ÇÖP DIŞINDA MADDELERİN DÖKÜLMEMESİ, ATILMAMASI GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKTİRDE KONTEYNIR DİBİNDE BİRİKEN SIVI VE AKINTILAR KOKU YAPMAKTA, KONTENYERİ KULLANMAK İSTEMEYEN KİŞİLER ÇÖP TORBALARINI KONTENYIR DIŞI VEYA SOKAK – BAHÇE İÇİNE BIRAKMAKTA, HAYVANLAR, RÜZGAR YIRTIK TORBA GİBİ NEDENLERLE ETRAFA DAĞILAN ÇÖP HEPİMİZİ RAHATSIZ ETMEKTEDİR.
       SAYIN ÜYELERİMİZ, TEMİZ BİR ORTAMDA YAŞAMAK EN TABİİ HAKKIMIZDIR. BUNUN İÇİN HEPİMİZİN GAYRET GÖSTERMESİ, KURALLARA UYMASI MEDENİ BİR ZARURETTİR.

MÜŞTEREK SORUNUMUZ ÇÖP KONUSUNDA;
1)             YÖNETİM TARAFINDAN BELİRLİ YERLERE KONAN KONTENYERLERİN YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ,
2)             MUTFAK ÇÖPLERİNİN TORBA İÇİNDE MUTLAKA KONTENYERE KONMASI,
3)             ÇÖP KONTEYNIRLARINA SIVI, İNŞAAT ATIĞI, KÜL, BAHÇE ATIĞI GİBİ MUTFAK ÇÖPÜ DIŞINDA MADDELERİN ATILMAMASI,
4)             BAHÇE ÇÖPLERİNDE RÜZGAR İLE DAĞILABİLECEK YAPRAK, ÇİM GİBİ MALZEMENİN TORBALANARAK KENDİ EVİNİN ÖNÜNE BIRAKILMASI,
5)             PET ŞİŞE, CAM ŞİŞE VS KATI ATIKLARI AYRICA TORBALANARAK KONTEYNIR YANINA VEYA KATI ATIK SEPETLERİNE KONMASI,
6)             ARIZALI, KÖTÜ KOKULU KONTEYNIRLARIN MÜDÜRİYETE BİLDİRİLEREK TEMİZLETTİRİLMESİ,
7)             BAHÇE ATIKLARININ YOLA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE KONMASI ÖNEMLE RİCA EDİLİR.
                                                         16.07.2011
                                                         İşletme Müdürü 

**********************************
T U R N U V A


         23.07.2011 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 16:00’DA 1’İNCİ BAĞLA YÜZME ŞAMPİYONASI YAPILACAKTIR.

         KATLILIMCILARIN GAZİNODAKİ GÖREVLİ ALİ CURA’YA VEYA MÜDÜRİYET BİNASINDA CENGİZ ÖZTEMİZ’E KAYIT YAPTIRMALARINI RİCA EDERİZ.  

KATEGORİLER :

1. GRUP GENÇLER                 : 10 – 15 YAŞ ARASI
2. GRUP ORTA YAŞ                 : 15 – 25 YAŞ ARASI
3. GRUP YETİŞKİNLER          : 30 VE YUKARISI  
**************************************************

 BAĞLA SİTESİ YÖNETİMİ 25.06.2011 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL KARARLARIYLA İLGİLİ DUYURU YAYINLADI...


Sayı  :             2011/19                                                            Bodrum, 05.07.2011   
Konu: Genel Kurul Sonuç BildirimiSS BODRUM BAĞLA İŞLETME KOOPERATİFİ
GENEL KURUL KARARLARI BİLGİLENDİRME DUYURUSU            SS Bodrum Bağla İşletme Kooperatifimizin 2011 yılı olağan Genel Kurulu 25.6.2011 tarihinde kooperatif toplantı salonunda yapılmıştır.
            Toplantıya 95 asaleten, 73 vekâleten olmak üzere 168 üye katılmıştır.
            Toplantı gündemine uygun şekilde yürütülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:
            Kooperatif Yönetim  kurulu sayısı  5 kişiden, 3 kişiye indirilmiştir.
            Kooperatif Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Şefik Öğreten (Başkan), Turan Çakıroğlu (Başkan Vekili),Erol Zambak (üye) olarak yedek üyeliklere ise Ulviye Gökalp, Ayşe Doruk, Adem Erişkin seçilmişlerdir.
            Erol Zambak Yönetim Kurulunca Kooperatif Müdürlüğüne atanmıştır.
            Kooperatif Denetleme Kurulu Üyeliklerine Mehmet Ülküm ile Yılmaz Metin Genel Kurulca seçilmişlerdir. Denetim Kurulu yedek üyeliğine Tamer Esen ve Ekrem Aydın seçilmişlerdir.
            Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu üye huzur hakları önceki yıllarda da olduğu gibi 100 TL/ay olarak belirlenmiştir. Ayrıca ödenecek yolluğun 150 TL olarak Genel Kurulca kararlaştırılmıştır.
            İskele – ecrimisil bedeli olan 205.000 TL’nin ödenebilmesi için 31.12.2011 tarihine kadar ortak başına 400 TL ecrimisil bedeli alınmasına oybirliğiyle karar verildi. Kooperatifin ağustos ve eylül aylarında ödemek zorunda kalacağı, kıyı şeridi kapsamında olan ve kooperatifçe kullanılan iskele ve beton şezlong alanlarının ecrimisil, kira  ve mahkeme ücretlerini karşılamak üzere TEMMUZ ve AĞUSTOS 2011 AYLARINDA 200 TL/AY diğer aylarda 100,00TL olarak ödenmesi Genel Kurul kararına uygun olarak Yönetimce kararlaştırılmıştır.
            Kooperatifin kıyı şeridi kapsamında olan iskele beton alanların YIKIMI VE kaldırılması  mahkeme kararı kesinleştiğinden  bu karara karşı alınabilecek önlemler olarak; kira ödemesi, ecrimisil ve Mahkemeye verme hususlarında Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.
            Kooperatif tahmini bütçesinde yapılacak işlere ait ödeneklerin fasıllar arasında aktarılması hususunda Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.
            Kooperatif üyelerinin yaz sezonunu sıkıntısız bir şekilde geçirilebilmesi için, market yanı ve sahil gazinoya birer adet Dilek kutusu konacaktır. Sayın üyelerimiz şikayet ve dileklerini ad – soyad yazmak suretiyle bu kutulara atarak Yönetime bildirmeleri halinde bahis konusu şikayet veya dilekleri mutlaka dikkate alınacak ve bilgi verilecektir.
            Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.                           Şefik ÖĞRETEN                    Erol ZAMBAK
                         Yön. Kurulu Başk.                   İşletme MüdürüEditör Notu: 
Ecrimisil ödenmesi konusunda Genel Kurulda yapılan oylama ve açıklamalarda;
Gelecek aylardan mahsup edilmek şartıyla, aidatların 31.12.2011 tarihine kadar
peşin ödenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine rağmen, yukarıda
belirtilen ödemelerin ek ödeme şeklinde mi yapılacağı, yoksa bu ödemelerin gelecek
aylardan mahsup edilip, edilmeyeceği konusundaki tereddütlerin giderilmesinde
fayda vardır.
Ayrıca, yukarıda belirtilen genel yazıda üyelerin ödemesi gerektiği 400TL.nin 
Temmuz ve Ağustos aylarında 200+200 şeklinde ödenmesi talebi 200+100er TL mi olacak, 
yoksa 200+200 şeklinde mi olacak açıkca belirtilmediğinden, bu duruma göre istenilen
400TL yerine 200TL ek ödeme yapılması gerektiği de düşünülebilir.

1 yorum:

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.