HABERLER

BAĞLA DOLMUŞLARI, SİTEMİZ YAKININDAN BODRUM-SİTEMİZ ARASINDA SEFER YAPMAYA BAŞLADI.........

Önceleri Bağla Sitesi yakınında bulunan Bankev Sitesi'nden Bodrum-Bağla arasında hizmet veren dolmuşlar Muğla Büyükşehir Belediyesiyle anlaşarak Muğla Büyükşehir özel toplu taşıma aracı  olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Bu hizmetten Bağla Sitesi yakınında bulunan hazineye ait yerin durak olarak düzenlenerek sitemiz sakinleri de  faydalanabilecektir. 
Bağla-Bodrum/Bodrum-Bağla arasında hizmet verecek olan taşıtlar Belediye taşıtlarında olduğu gibi, 65 yaş üzeri üyelerimiz Belediye tarafından verilen kartı veya kimlik bilgilerini gösteren belgeyle ücretsiz yararlanacaktır.
                                                  Hareket Saatleri****************************************************************
BAĞLA SİTESİ AĞAÇ KATLİAMI...

++++++++++++++++++++++++++++++++++
BAĞLA SİTESİ ÇOCUK PARKI..
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 BAĞLA SİTESİ ARTIK GÜVENLİ......


Bağla Sitesi Yönetimince Sitenin ana giriş ve çıkışların kontrolü amacıyla güvenlik kameraları yerleştirerek, bundan böyle siteye giren veya ayrılan taşıt veya insanlar kayıt altına alınacağı gibi, danışma binasına ve işletme müdürü odasına konulan monitörler tarafından da izlenecektir. Ayrıca gece ve gündüz olmak üzere 24 saat güvenlik personelide girişteki danışma binasında görevlerine devam edeceklerdir.
Diğer taraftan site giriş bölümündeki park ve civarında da köpekler tarafından güvenliğe destek sağlanacağı sanılmaktadır.
20.01.2015  

*********************************************************************************************
BAĞLA SİTESİ YÖNETİMİ YIL SONU DUYURUSU....
                                                                                     S.S.                           
                                       BODRUM BAĞLA İŞLETME
                                   KOOPERATİFİ
                                         Akyarlar Köyü 48980 Turgutreis/BODRUM
                                             TEL: (252) 3928122-23 FAKS:3928274
                                                       E-mail: baglakoop@gmail.com     
                                                   Ticaret Sicil No:1486
Sayı: 2014-1
               31/12/2014
Konu: Yönetim faaliyetleri hak.                                                                                                      

               Sayın üyemiz,
31/12/2014 yılı haziran ayı sonu itibariyle Yönetim Kurulumuzca yapılan uygulamalar ve sitemizle ilgili siz değerli üyelerimize özetle bilgiler aktarma gereğini duymuş bulunuyorum.
Kasım 1983 tarihinde 3 kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulan düşünce sonucu, 13/12/1983 tarihine kadar yapılan üye kayıt çalışmaları ile Mustafa Yılancı, Nadir Kırış ve Ali Kumrul’dan oluşan ilk Yönetim Kurulu çalışmalarına başlamıştır.
S.S. Bodrum Bağla Arsa ve Yapı Kooperatifi adı altında hazırlanan Sitemiz tüzüğü 16/Ocak/1984 tarih 925 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak resmen kurulmuştur. Bugün itibariyle 30 yılı geride bırakmış olan Sitemiz, 7 ayrı yönetim ve 23 adet genel kurul idrak etmiştir.
24 yıl iskân ettiğimiz Sitemizde, Yönetim Kurulunda görevli arkadaşlarımız özverili çalışarak, birçok yenilikler yapmak suretiyle  bugüne gelmiş bulunuyoruz. Ancak, 30 yılı aşkın yapılanmada gerek kullanılan malzeme kalitesi, gerek proje çalışmalarında muhtelif çelişkiler olduğu ne yazıkki bugün karşımıza çıkmaktadır.
Değerli üyemiz, yukarda izaha çalıştığım hususlara gelince, Sitemiz ilk üye portföyü ile bugünkü üye portföyü yapılanmasında %40’ın üzerinde değişikliğe uğradığı görülmektedir. Genel kurullara katılmamış ve birbirini tanımayan hale gelmişiz. Bununla beraber yaz sezonu olan temmuz-ağustos aylarında evlerini kiraya verenler (2014 yılında değişimli olarak 34 evin kiralandığı) dikkate alındığında tanınmayanların bir kargaşa oluşturduğu bilinmelidir. Özellikle evlerini kiraya verenlerin, sitemiz güvenliği açısından önümüzdeki sezon yönetime bilgi vermelerini önemle rica ederiz.
Yukarda ifade etmeye çalıştığım hususları, özellikle sitemize katılan yeni üyelerin bilgilendirilmesi maksadıyla belirtmiş bulunuyorum.
28/6/2014 tarihinde yapılan genel kurulumuzda birçok üyemiz evlerinden çağırılmak suretiyle ekseriyet sağlanmış, divan kurulu ise güçlükle oluşturulmuştur. Geçmiş dönem genel kurulları ise yaklaşık 40-60 asil üye ve 50’ye yakın vekâletname ile gerçekleştirilmiştir.
Geçmişten gelen ve geleceğe yönelik olarak nacizane düşüncem, sitemiz sorunlarının değerlendirilmesinde, özellikle Muğla İlinin Büyükşehir olması, turizm açısından Bodrum yarımadasının cazip hale gelmesiyle birlikte Sitemizin konumu itibariyle ayrı bir önem kazanması bizleri daha aktif olmaya ve yönetim kurullarının daha deneyimli ve gönüllü kişilerden oluşmalarını gerekli kılmaktadır.
Çok değerli malikler, görevde bulunduğum 2 yıl içerisinde genel kurullarda her nedense görüşülemeyen ve acil çözüm bekleyen Sitemiz sorunlarını şöyle sıralayabiliriz:

1-Site imar yapılandırma konusunun ele alınarak düzeltilmesi!...
2- a)Site alt yapılanmasının en kısa zamanda çözülmesi, (Haziran genel kurulunda da ifade ettiğimiz üzere 9 adet kanal arızası meydana gelmiştir. Bunlar ağaç köklerinin kanal hatlarını tıkamasından ve patlatmasından meydana gelmiştir.)
 b)Ev telefonu bağlantılarının çözümlenmesi,
              c)Site internet konusunun çözülmesi,
d)Site güneş enerjisi sorununun çözülmesi.
3-Yönetim sorunları:
Site işlerinin yoğunluğu ve ileri aylarda/yıllarda daha yoğun olacağı düşünülerek halen 3 kişilik yönetim kurulunun site tüzüğü de dikkate alınarak 5 kişiden oluşturulması,
4-Üyeler, bugüne kadar gördüğüm kadarı ile Sitedeki bütün işlerini (“Evi mi satılacak?”, “Kiraya mı verilecek?”, “Bahçesi mi temizlenecek?”, “Evi mi temizlenecek?” ve akla gelmeyen birçok konuyu) 8 adet sitemiz elemanları ile çözme cihetine gitmiştir. Yönetimin bilgisi haricinde birçok iş takip ettirilmiş ve personel ilişkileri zarar görmüştür. Yönetim geri planda düşünülmüştür. Ancak üye, ödeme yapacağı zaman veya şikayette bulunacağı zaman yönetime başvurmuştur. Bu hususa dikkat edilmesi ile yapılması gereken işlerde yönetime önceden bilgi verilmesini önemle rica ederim.
5-Bahçe bakım işleri yine Yönetim harici, yıllarca mevcut personelin üyelerle girdiği karşılıklı diyalog içerisinde gelişmiştir. Mesai içi-dışı, gece gündüz temizlenerek sokağa bırakılan bahçe atıkları, ertesi gün personel tarafından kaldırılmıştır. Sitemizin yazın 2 veya 3 ay sezonluk kullanıldığı dikkate alınırsa sokak temizliği önem kazanmaktadır. Bu nedenle sezon başlangıcı olan 1 mayıstan itibaren bahçe çöpleri haftada 2 gün alınacak ve sizlere o günler ayrıca bildirilecektir. Dolayısıyla temmuz, ağustos aylarında gelen üyelerimizin, sokakları gelişi güzel bahçe çöpleri ile kirletmesine müsaade edilmeyecektir.
6-Sitemiz, malumunuz olduğu üzere çevrede yeşilliği itibariyle öne çıkan bir konumdadır. Başlangıçta yapılan yanlış ağaçlandırma bugün karşımıza sorun olarak çıkmaktadır.
Orman İdaresi ve Elektrik İdaresi tarafından, yüksek gerilim hattının zarar görmemesi için 1. ve 2. caddelerde 79 adet çam ağacının kaldırılması zorunlu görülmüştür. Ancak bugüne kadar budamak suretiyle sorun giderilmeye çalışılmıştır.
Yukarda da ifade ettiğimiz üzere yanlış ağaçlandırma alt yapıya önemli zararlar vermiştir ve vermektedir. Birçok üyemiz bahçelerindeki muhtelif çam, karabiber, zeytin ve incir gibi ağaçların kaldırılması konusunda Yönetime dilekçe verirken, bir kısım üyemiz de kendi insiyatiflerinde “Görüşüm engelleniyor.” diyerek Yönetimin bilgisi dışında kesim yaptığı tesbit edilmiştir. Üyelerimizin kesilecek, budanacak, yer değiştirecek ağaçlarını    Yönetime bildirmesini, ayrıca Sitemizin ağaçlandırılması-yeşillendirilmesi konusunda bölgeye uygun ağaçlar dikildiğini ve dikileceğinin de bilinmesini önemle rica ederiz.
7- Suriye’deki karışıklık nedeniyle ülkemize gelen Suriyelilerin yurtdışına kaçak olarak çıkmalarında Bodrum önemli bir yer olarak seçilmiş, Sitemiz sahilinde de 3 adet vukuat yaşanmıştır. Konu Jandarmaya bildirilerek kaçaklar yakalattırılmıştır. Dolayısıyla Yönetim olarak Sitemiz, görüntülü, başta giriş-çıkış olmak üzere, kamera sistemi ile korumaya alınmıştır.
8-Değerli üyemiz, Sitemizin hukuka intikal eden:
-Sahil kiralama bedelinin tesbiti,
-Türk Telekom’a kiralanan yerlerin kira tesbitleri ve tahliyesi,
-Arıtma ile olan toplam 3 adet devam eden mahkememiz olup avukat takibindedir.
9-Dünyadaki kuraklık gün geçtikçe hissedilmektedir. Atmosfer değişikliği nedeniyle mevsimler birbirine karışmıştır. Bugüne kadar yer altı (kuyu) suyu ile sitemiz ihtiyacı giderildiği bilinmektedir. Bu husus her an bitebilir. Hükümetin yeraltı suları ile ilgili çalışması da olup, Sitemizde şu an 2 adet kuyumuz faal bulunmaktadır. Belediye suyu kullanımı zorunlu hale gelebilir. Bu hususta olabilecek değişikliğe hazır bulunmak gerekir. 2-7 Ocak 2015 tarihleri arasında ülke genelindeki hava şartları nedeniyle Sitemizde 37 adet güneş enerjisi sistemi ve 14 adet su sayacı donarak arızalanmıştır.
10-Daha önceki duyurularımızda belirttiğimiz üzere, ana depodan evlere verilen suda, evlerdeki sayaçların ev içinde ve dışında olduğu ve önemli miktarda arızalı olduğu tarafımızdan tesbit edilerek vanaları kapatılmıştır. 1/1/2015 tarihinden itibaren genel kurul kararı gereği metreküp su 1.- TL olmuştur. Üyelerle yapılan görüşme sonucu 18 adet arızalı su sayacı Yönetimimiz tarafından yenileri ile değiştirilmiştir.
11-Sitemiz sahil parsellerinde bilginiz olduğu üzere 2 adet (9046 m2 ve 6288 m2) turizm arsası bulunmaktadır. Söz konusu her iki arazi ile ilgili talep bulunmakta olup, bu arazilerin geleceği konusunda da bir karar verilmesi için  genel kurulda görüşülmesi gerekmektedir.
12-Daha önce ihaleye çıkarılan sahil restoran, kafe, merkez kafe tekliflerinin alınması sonucu 28/11/2014 tarihli Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirmede söz konusu yerler Emel-Ahmet Gerdjikow’a ihale edilmiştir.
-Site market ihalesi de mevcut işletmeci Mustafa Altınok ile yenilenmiş olup her iki işletmeci ile ayrı ayrı sözleşmeler imzalanmıştır.
13-2014 yılı mart ayından itibaren özel elektrik dağıtım şirketi Aydem A.Ş. ile sitemiz sokak aydınlatması konusunda mutabakat sağlanmış, Sitemiz içerisinde bulunan 79 adet beton ve dekoratif sokak aydınlatma direği 24/11/2014 tarihinde bakım ve onarımı Aydem A.Ş.’ye ait olmak üzere Bodrum Belediyesi’ne devredilerek protokol imzalanmıştır.
Değerli üyemiz, yukarda izaha çalıştığımız Sitemiz sorunlarına ilavelerimiz de söz konusu olabilir. Bu nedenle genel kurulumuzun çoğunlukla yapılabilmesi için tarih değişikliği dahi söz konusu olup tarafınıza bildirilecektir. Sorunlarımızın çözülebilmesi açısından genel kurullarımıza her üyemizin katılımlarını önemle rica ederiz.
Daha önce Sitemiz aidatlarının, Bodrum İş Bankası ve Bodrum Yapı Kredi Bankası hesaplarının yakinen takibi açısından ve muhasebecimizin de Turgutreis’te olması nedeniyle banka şubelerinin Turgutreis’e aktarıldığını muhtelif defalar siz üyelerimize bildirilmesine rağmen hala Bodrum şubelerine aidatların gönderildiği görülmektedir. Şubat 2015 sonu itibariyle söz konusu banka şubelerindeki hesaplarımız kapatılacaktır. Lütfen aidatlarınızın aşağıda belirtilen Turgutreis Banka ve Ptt Bank şubelerine gönderilmesini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla.


Turan ÇAKIROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi ve İşletme Müdürü


Sitemiz Banka Hesap Numaraları:
-İş Bankası Turgutreis Şubesi 3615/1111111 no’lu hesap,
-İş Bankası IBAN:TR7 8000 6400 0001 3615 1111 111.

-Yapı Kredi Bankası Turgutreis Şubesi 730/91824150 no’lu hesap,
-Yapı Kredi Bankası IBAN:TR77 0006 7010 0000 0091 8241 50.

-PTT Bank Turgutreis Şubesi 1391067 no’lu hesap.


Ek: 2014 Yılı üye cari hesabı


*****************************************************
 BAĞLA SİTESİ'NDE  ÇETİN KIŞ

Ülkemiz genelinde olduğu gibi Bodrum'da havaların aşırı soğuması, kar yağışı yaklaşık 12 yıldan beri görülmüyordu. Bodrum'um yüksek yerleri, Bodrum-Muğla yolu kar yağışı nedeniyle diğer yörelerden farksız bir görünüm oluşturdu. 
Bu soğuktan nasibini alan Bağla Sitesi de Geceleyin hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle şiddetli don olayı oluşmuş ve bahar havası şeklinde devam ederken halen yapraklı olan ağaçlar, bahçe çiçekleri dondan etkilenmiştir. Diğer taraftan sitede çatılarda bulunan güneş enerjilerinin çoğunluğunda (özellikle 2,3 ve 4.Caddelerde)patlamalar meydana gelmiş, su akıntılarının önlenmesi için ana vanalarından konutların suyu kapatılmıştır.

Resimleri görmek için aşağıdaki bağlantıya giriş yapınız....


*********************************************************************************************************************************************


 ******************************************************************************
BAĞLA SİTESİ DUVARA RESİM YAPMA ETKİNLİĞİ

Bağla Sitesinde duvara resim yapma etkinliği başladı. FIRÇANI AL GEL sloganıyla başlayan etkinlik, Ressam Nazan İNAN gözetiminde sahil tarafında bulunan duvarlara site üyelerinin çocukları,torunlarının resim yapmalarıyla başladı. 02.08.2014
***********************************************************************************************
 
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


      S.S.BODRUM BAĞLA İŞLETME KOOPERATİFİ’nin 2013 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 28/06/2014 tarihinde saat 10.00 da S.S.Bodrum Bağla İşletme Kooperatifi Akyarlar Köyü Turgutreis/BODRUM adresinde, Bakanlık Temsilcisi İbrahim OCAK gözetiminde toplanıldı.
Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;
a) Genel kurul  toplantısı ile ilgili davet ilanlarının 24.05.2014 tarihli Bodrum Ekspres gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 11.06.2014 tarihinde 89 ortağa Turgutreis PTT şubesinden adi olarak gönderildiği, 65 ortağa ise 11.06.2014 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği, Ana sözleşmenin 23.maddesine aykırı olarak 30 günlük toplantı görüş ve ilanına uyulmadığı (elden ibra) 225 ortağa taahhütlü  posta yapılmadığı görülmüştür.
       b) Yönetim Kurulunca 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. maddesindeki     niteliklere ve Ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan  ve ortakların incelemesine sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 289 (ikiyüzseksendokuz) ortaktan  76 (yetmişaltı) ortağın asaleten, ve 17 (onyedi) ortağın vekaleten böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.  
Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince genel kurula hitaben bilgi verildi.
Toplantı yönetim kurulu başkanı Adem ERİŞKİN tarafından saat 10.00 da açıldı.
Hazirun cetveline, vekaletnamelere, toplantı çağrısına, imzalara itiraz olmadı.
Hazirun cetveli yönetim kurulu nezaretinde ortaklara imzalatıldı.

                                  GÜNDEM MADDELERİ :

Madde 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
Madde 2- Divan heyeti seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Bedia Berkit, Katip
üyeliğine Ender Taşören oy birliğiyle seçildiler. Divan için başka önerge veren olmamıştır.Divan Başkanlığına  Gülay Atıcı ve 46 imzalı gündemin son maddesi olarak yönetim kurulu seçimlerinin yapılmasını içeren yazılı önerge okundu, divan başkanı önergeyi oyladı. 2 red oyuna karşılık 91 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Ayşe Doruk ve 18 imzalı gündemin yönetim ve denetim kurulu seçimlerinin gündeme alınmasını içeren yazılı önerge divan başkanlığına sunuldu. Divan Başkanı verilen önergede kayıtlı ortak sayısının 1/10 nun imzasının bulunmadığından bu önergenin oylanmasına gerek kalmadığını belirterek, önergeyi oylatmadı. Başka önerge veren olmamıştır. Bu arada Şefik Öğreten söz alarak gündemin 4.maddesi ile 6.maddesinin birlikte görüşülmesini önerdi. Önerge oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim
Kurulu Başkanı Adem Erişkin söz alarak,  27.06.2014 tarih 5866 yev.no.lu Bodrum 1.Noterliğinden Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanlığından istifa ettiğini beyan etti.
Atatürk ve şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunuldu.
      Madde 3- Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarının imza yetkisi verildi. (oybirliği ile)
      Gündemin 4 ve 6. maddelerinin birlikte görüşülmesine karar verildiğinden gündemin 5.maddesine devam edildi.
      Madde 5- 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Turan Çakıroğlu tarafından okundu. 31.12.2013 tarihli bilanço ile gelir-gider tablosu Turan Çakıroğlu tarafından okundu. Demiray Erül söz aldı. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin harcırahlarının çok yekün tuttuğunu belirterek site içerisinde devamlı oturanların seçilmesi gerektiğini istemiştir. Evlerini kiraya verenlerin bu konuya dikkat etmelerini, iki kişi tutup 15 kişi kalınarak plaj tesislerinde izdihama neden olunduğunu söyledi. Sitenin temizliğine dikkat edilmediğinden bahsetti.
Ender Taşören söz aldı, İşletme Müdürünün dışarıdan istihdam edilmesinin işlerin takibi açısından daha yararlı olacağını, yönetim kurulunun 3 kişiden 5 kişiye çıkarılarak alınan kararla da oy çokluğu dengesinin sağlanması gerektiğini belirtti.
Sinan Pakyürek söz alarak kaçak su kullananların bulunduğundan bahsetti.
Bedia Berkit söz aldı, Aidatlarını ödemeyenlerin icra takibinin yapılması, cezai bir konu geldiğinde bu konunun sadece yönetimi değil denetimi de ilgilendirdiğini belirtti.
Erol Zambak söz aldı; Eski yönetim kurulu kararlarının unutulduğunu, okunmadığını, uyulmadığını belirtti. Kıdem tazminatı fonuna eskiden para ayrıldığını , şimdi ise bu konu ile ilgili hesap açılmadığını bunun ileride sıkıntı doğuracağını belirtti. Sahil kullanma izninin son senesinde olduğunu, bu konuda çalışma yapılmaz ise,seneye plajda sıkıntı olacağını, işletme müdürünün site sorunlarını bilme açısından site sakinlerinden seçilmesini belirtti.
Nedret Uluğbay 1.Caddeye zeytin ağacı dikilmesini talep etti.
Şefik Öğreten  söz aldı;  Yönetimin 3 kişi olarak kalmasının yeterli olduğunun sekretere gerek olmadığı, İşletme müdürünün yeterli vakti olduğunu belirtti. Plaj konusunda Kooperatif tarafından gerekli belgelerin hazırlanıp verildiğini bürokratik işlemlerin uzun sürdüğünü beklendiği belirtildi. Site değil mahalleyiz. Devletin 12 metrelik yoluna danışma yapılırsa gelip elektriği keserler. Bu nedenle danışma yıkıldı. Elektrikler Aydem tarafından açıldı. Sahil herkesindir, mani olamayız. Yan siteden 2 aile aidat ödeyerek plajdaki şezlonglardan yararlanma ve duşumuzu kullanmaktadır.
Sevgi Erdenen söz alarak; Başı boş köpeklerden şikayetçi oldu. Bir iki kişinin köpek tarafından ısırıldığından bahsetti . Başka da söz alan olmadı.
Birleştirilen 4 ve 6. maddelerin görüşülmesine geçildi..
4-6 Genel Kurul’un kat mülkiyeti yasası gereği kat malikleri toplantısı olarak kabul edilmesine geçildi. Bakanlık temsilcisi  Genel Kurulun 634 Sayılı Kanuna göre,  Kat Malikleri  kurulu olarak kabul edilemiyeceğini , Genel Kurulun 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşme hükümleri kapsamında yapıldığını belirterek Genel Kurulu bilgilendirdi. Genel kurulun Kat Mülkiyeti Yasası gereği kat malikleri toplantısı olarak kabul edilmesi divan başkanı tarafından oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. Bakanlık temsilcisi muhalefet şehrini düştü. Kat mülkiyeti yasası ve site yönetim yönergesi kapsamında Kooperatif genel kurulunda kabul edilen ve Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan hususların görüşülmesine geçildi.  Bakanlık temsilcisi söz aldı; Genel kurulda kabul edilen Site Yönetim Yönergesinde bazı maddelerin kanun ve ana sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil ettiğini belirterek genel kurula bilgi vererek uyardı. Yapılan açık oylama sonucu daha önce Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Site Yönetim Yönergesi oy birliği ile kabul edildi. Bakanlık temsilcisi şerhini düştü.Başka da söz alan olmadı.
Madde 7-2013 Yılı denetim kurulu faaliyet raporu okunması, okunan faaliyet raporları ile 2013 yılı bilançosu kabul edildi.
Madde  8-Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.
Madde  9- Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.
Madde 10-Yönetim ve Denetim Kurullarına ayrı ayrı aidat kadar aylık ücret ödenmesine, yollukların uygulanmasına aynen devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 11- Müdür ücretine en çok bütçede belirtilen %7 ve personel ücretlerine en çok asgari ücrete gelen oran kadar brüt zam yapılmasına oybirliği ile yönetim kuruluna yetki verildi.
Madde 12-Kuyu suyu bedelinin 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 1 TL./ Metreküp olmasına oy birliği ile karar verildi.
Madde 13- 2014-2015 yılı işletme ve yatırım bütçesi okundu. Görüşmeler sonucu ortak aidatlarının yapılacak genel kurula kadar aylı 125,00 TL. olarak devam etmesine karar verildi. Okunan tahmini bütçe oylandı. Fasıllar arası aktarma yetkisi yönetim kuruluna verilerek oy birliği ile kabul edildi. Bu arada toplantıya katılım olduğu görüldü. Divan başkanı tarafından 77 asil, 18 vekaleten olmak üzere toplam 95 katılımın olduğu açıklandı.
Madde 14- Yönetim Kurulu seçimine geçildi. Seçimlerin açık oylama ile yapılmasına süresinin 1 yıl olmasına oy birliği ile karar verildi.
Adaylar arasında tek tek yapılan açık oylama sonucu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler.                                                         Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
1-Turan ÇAKIROĞLU  56 oy(14818024806)                                 1 Ayşe DORUK  32
                                                                                                          2-Duran ÇARDAK 27
2-Bedia BERKİT       53 oy (10198282652)
3-Yüksel Tekin ÇİFTÇİ 51 oy (13885056512)                                3-Ersan SOLMAZ 26


Aldıkları oylara göre seçilen yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri  1 yıl  (biryıl) süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. (oy çokluğu)
Seçimlere itiraz edilmemiştir.

Madde 15- Dilek temennilerde Turan Çakıroğlu söz aldı . Kooperatif ile ilgili sorunları dile getirerek açıklamalarda bulundu. Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından yapılan Genel Kurula, vekaletnamelere, toplantı çağrısına, hazirun cetvelinde atılan imzala itiraz eden olmadığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı.         
                                                                                                          28.06.2014
                                                                                                          Bağla/Bodrum
                                                                                                          Saat: 16: 00
Divan Başkanı                                  Katip Üye                   Bakanlık Temcilcisi
Bedia BERKİT                               Ender TAŞÖREN          İbrahim OCAK
      İmza                                              imza                                  imza**********************************************************************
 BAĞLA SİTESİ DANIŞMA BİNASI KALDIRILDI...
Cadde Elektriklerin kesilmesi nedeni için suçlu bulundu. Bu bina kaldırıldı ve cadde lambalarının elektrikleri verildi!!! Bir gün sonra yine cadde elektrikleri kesildi. Bina gereksiz yere yıkılmış oldu....
DANIŞMA BİNASI ÖNCEKİ DURUMU


DANIŞMA BİNASI YIKILIRKEN VE SON DURUM
************************************************************************************************************************
BAĞLA SİTESİNDE CADDE VE SOKAK LAMBALARININ 
ELEKTRİKLERİ AYDEM ELEKTRİK ŞİRKETİ TARAFINDAN KESİLDİ
SİTE KARANLIKTA KALDI..SİTE SAKİNLERİ
EYLEM YAPTI...


***************************************************************************************************************************
BAĞLA SİTESİNDE MİLLİ BAYRAMLARIMIZDAN KARELER

********************************************************************************************************************************************
SAHİLDEN İMDAT SESLERİ GELİYOR
Duba ve İskele Lodosa, Gölgelikler yağmura teslim !!!!
  06.11.2013

  
 *****************************************************************************************************************************

BAĞLA SİTESİ SERVİS MİNİBÜSÜ 
SEFERLERİ DEVAM ETMEKTEDİR...

Bağla Sitesi üyelerini sahile iniş ve sahilden dönüş hizmetlerini Haziran ayından beri yapan servis minübüsü seferlerine devam etmektedir.
Bu gün 02 Kasım 2013 site sakinlerinin çoğunluğu kalıcı ikametgahlarına döndüler. Sahil gazino 15 gün önce kapandı.Haliyle hizmet verilememektedir. Sahilde ortalama 4 veya 5 kişi denizden faydalananlar bulunmaktadır.Bunlardan bir kısmı arabalarıyla sahile inip çıkmaktadırlar. Sözü edilen servis ise 2 ve3 kişi için yazın olduğu sıklıkla olmasa dahi  hizmetine devam etmektedir. İlk kez bu yıl uzun süredir hizmet vermek için ve iki veya üç kişi için hizmete devam etmesine talimat veren idareyi tebrik etmek gerekir. Hizmet şahsa münhasır olarak düşünen olsa bile hizmet hizmettir. Servis münibüsü umarım kış aylarında da ihtiyaca binaen belki faydalananlar olur düşüncesiyle hizmete devam eder!!!


********************************************
BAĞLA SİTESİNDE İNŞAAT 
FAALİYETLERİ BAŞLADI....
BAĞLA SİTESİ ÜYELERİNİN KONUT İNŞAATLARI
Yeni Model teras çatısı************************************************************************************************************
************************************************************************************************************
**********************************************

BAĞLA SİTESİ CUMHURİYET BAYRAMINDA 
BAYRAKLARLA DONATILDI....
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN***********************************************
BAĞLA SİTESİ ELEKTRİKÇİSİ
ÖZKAY BİLGEN AYRILDI...

Bağla Sitesinde 1993 yılından beri elektrikçi olarak çalışan Özkay BİLGEN yaklaşık 3 yıl önce emekliye ayrılmış ve tekrar sitede göreve başlamıştı. Yönetim Kurulunun aldığı karar gereğince görevine son verilen ve ihbar tazminatı ödenen site elektriçisi halen oturduğu lojmanı boşaltarak siteden ayrılmıştır. 29.10.2013
BAĞLA SİTESİ ZAFER KUPASI
TAVLA YARIŞMASI YAPILDI..

 -----------------------------------------------------------*********

BAĞLA SİTESİNDE YÜZME YARIŞI VE
LOKMA TATLISI ZİYAFETİ YAPILDI.
                                                    
VATAN GAZETESİ HABERİ
 

 
S.S.BAĞLA İŞLETME  KOOPERATİFİ 2012 yılı olağan genel kurul TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.BAĞLA İŞLETME  KOOPERATİF”nın 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yerine kaim olmak üzere, Genel Kurul  17.08.2013 tarihinde saat 10.00 da Kooperatif Merkezi Akyarlar Koyü – 48980- Turgutreis-BODRUM Adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri Sayın Suat Karagöz ve Sayın Ali Karagöz nın gözetiminde toplanmıştır.
Kooperatifimizin olağan Genel Kurul toplantısının 21.06.2013 cuma günü saat 15.00 de Bodrum Bağla İşletme Kooperatifi merkezindeki toplantı salonunda yapılacağı, aynı çağrı içinde gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 29.06.2013 Cumartesi günü saat 10.00 da ve aynı yerde belirtilen gündem uyarınca gerçekleştirileceği duyurulmuş, ilk toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle Bakanlık Temsilcilerince ikinci toplantı için ertelenmiştir. 29.6.2013 tarihinde yapılan kooperatif olağan genel kurulu için, ikinci kez Bakanlık temsilcisi istenilmediği gerekçesiyle, genel kurul yapılmamış sayılmıştır. Bu nedenle olağan genel kurul toplantısı yerine geçmek üzere olağan genel kurul 17.8.2013 tarihinde, saat 10:00 da,  çağrı gündemine göre yapılmaktadır.
Genel Kurul Toplantısı başlamadan once yapılan incelemede:
   a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunun 16 Temmuz 2013 tarihinde Bodrum Expres Gazetesinde toplantı yer ve gündemi belirtilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektubunun 18 Temmuz 2013 tarihinde 70 ortağa taahhütlü posta ile gönderildiği, 16-17 Temmuz 2013 tarihinde 222 ortağa da elden tebliğ edildiği görüldü.
b)Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu nun 26.maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygun olarak hazırlanan ve ortakların imzalarına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 292 ( ikiyüzdoksaniki) ortaktan,135 ( yüzotuzbeş), ortağın asaleten 28 ( yirmisekiz) ortağın vekalaten olmak üzere toplam 163 (yüzaltmışüç) ortağın ortaklar listesini imzaladığı ve toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu görülmüştür.
Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince Genel Kurula hitaben bilgi verildi.
Toplantı saat 10;45 de Kooperatif Başkanı Şefik Öğreten tarafından açıldı
Hazirun  cetveline atılan imzalar  yönetim kurulu  nezaretinde atılmış, olup atılan imzalara, vekeletnamelere ve tebliğada itiraz eden olmamıştır. 
GÜNDEM MADDELERİ
1) Açılış ve Yoklama; Yapıldı,

2) Divan Heyeti Seçimine geçildi. Divan Heyeti Başkanlığına Ayhan Toraman, Divan Kâtipliğine  Ufuk Bodur ve Divan oy toplayıcığına Ersan Solmaz  önerilerek oy birliği ile  seçildiler.Atatürk ve şehitler adına bir dakikalık Saygı Duruşu yapıldı.

3) Divan Heyetine Genel Kurul tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi maddesi oylandı. Genel Kurulca oybirliği ile yetki verildi.

4) Kooperatif Genel kuruluna sunulan Kat Mülkiyeti uygulanması, gündem maddesine geçildi;
Ali Tutulmaz söz alarak; site  yönetim planının şu anda  bu maddenin görüşülmeden  geçilmesini istedi.Mustafa Kemal Özcan söz alarak yönetim kuruluna bu yetkinin verilemiyeceğini belirtti.
 Genel Kurulda kabul edilen “SS BODRUM BAĞLA İŞLETME KOOPERATİFİ GENEL KURUL YÖNERGESİNİN” kat mülkiyeti ile ilgili maddesinin kabulüne ve “Sınırlı Sorumlu Bağla Arsa ve Yapı Kooperatifi tarafından 26.03.1987 tarihinde onaylanarak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun hükümlerine göre kat mülkiyetine çevrilen Muğla İli Bodrum ilçesi Turgutreis, Akyarlar Köyünde bulunan 14: 1-2 pafta 2435 ve devamı parsellerde mevcut bağımsız bölümler için, Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak üzere hazırlanıp tapuya tescil ettirilen YÖNETİM PLANI’nın düzenlemiş olduğu ve parsel kat maliklerinin hakları ve yükümlülüklerini gözetmek, planın öngördüğü yöneticilik görev ve yetkilerini kullanmak üzere seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesine” karar verilmesi önerisi;Oylamaya geçilmeden önce asaleten ve vekaleten toplam 120 ortağın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.
 Önerge genel kurulca 19 red oya karşılık 74 kabul oyu ve (27 oy çekimser) ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5- Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bilânço, Gelir ve Gider tablosu okundu.
6) Denetim Kurulu raporu okundu. Okunan raporlar ve hesaplar üzerinde görüşme açıldı.Yönetim kurulu Başkanı Şefik Öğreten yönetimin bu dönemdeki çalışmalarında emek ve yardımlarını esirgemeyen; İmar çalışmalarında üyemiz eşi Nasuh Atıcı’ya, Kuyu ruhsatlarının alınmasında üyemiz Mehmet Ülküm ve Emir Toktaş’a ve hukuki konulardaki Yardımlarından dolayı Av. Ahmet Ekinci’ye teşekkür etti..Harun Taşbaş  söz alarak geçmiş yönetime teşekkür etti. Burayı yönetmek için çok bilgiye ihtiyaç olup, yönetilmesinin zor bir yer olduğunu söyledi ve onun için sitede bu konuda bilgi birikimi olan üyelerin katkıda bülünmesı gerektiğini iletti.Market ve restorandaki fiyatların yüksek olduğunu ve gözden geçirilmesi gerektiğini iletti.    
Okunan raporlar ve hesaplar ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

      7) Yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

      8) Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

9) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı, ücret ve yolluklarının belirlenmesi, maddesine geçildi; Yönetim Kurulu HuzurHakları ile Denetim Kurulu ücretlerinin ertelenen olağan Genel Kurul nedeniyle 1.7.2013 tarihi itibariyle uygulanmasına yönetim kurulu 3 asil üyesine ve denetim kurulu 2 asil üyesine ayrı ayrı  belirlenen aidat kadar olmasına ,  yollukların uygulamasına aynen devam edilmesine, oybirliği ile kabul edildi. Müdür ücretine en çok bütçede belirtilen (%7) ve Personel ücretlerine en çok asgari ücrete gelen oran kadar brüt zam yapılması hususunda Yönetime yetki oy birliği ile verildi.

10) Kooperatif kuyu suyu bedellerinin belirlenmesine geçildi.Kooperatif başkanı Şefik Öğreten söz alarak  Kooperatife ait iki kuyuya ruhsat alınmıştır. Ancak yeni çıkan yeraltı suları mevzuatına göre de yeraltından çıkarılacak su konut başına göre sınırlamalar getirilmiştir. Bu nedenle suyun idareli kullanımı ve ileride kamu’ya ödenecek su bedelleri için, ortalama 65 Krş/M3 olan su aidatının 1.1.2014 tarihinden itibaren 1,00 TL/M3’ye çıkarılmasını, su saati bozuk olanların, su saati olmayanların su bedellerinin emsali olarak tahakkuk ettirilmesini, Su saatlerinin değiştirilerek, ödenen bedel ve işçiliğin belge karşılığı tahsili hususlarında yönetime yetki verilmesi  istedi.31.12.2013 tarihine kadar eski uygulamanın aynen devam etmesine, yazın her ay su sayaçlarının okunmasına , 2014 yılında uygulanacak su bedelinin yapılacak genel kurulda belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.


  11) Kooperatifin 2013 yılı tahmini bütçesi okundu. Okunan bütçe üzerinde görüşme açıldı.Yapılan göüşmeler sonunda,üye aidatlarının temmuz 2013  ayından  başlamak üzere birdahaki genel kurula kadar üye başına aylık 125 TL alınmasına oy birliği ile karar verildi.Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek ücretler 9. maddesinde belirtildiği şekli  ile oybirliği  ile kabul edildi.Aidatlarını zamanında yatırmayan üyeler için % 2 gecikme faizi alınmasına karar verildi.Bütçe kapsamında kalmak üzere gerekli ise kullanılmakta olan traktör de dahil bu raçların teklif almak suretiyle satılarak ve / veya takas ederek sıfır ve / veya 2. el iki adet traktör alınmasına,site içi ulaşımın öncelikle yüklenici eliyle yapılmasına , bu olmaz ise kiralık araçla yapılmasına, alım satım ve takas yapmak üzere yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.Yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi oy birliği ile verilerek tahmini bütçe oy birliğiyle kabul edildi.
 12) Kooperatifin gerektiğinde kamuya ödemelerinde taksitlendirmeye yönetime yetki verilmesi, gündem maddesine geçildi; Kooperatifte bütçeye konulan harcamalar için genel olarak aidatlardan karşılandığı, Zamanı ve miktarı önceden belirlenemeyen Ecrimisil, vergi ve benzeri gibi kamu ödemelerinde, kullanılmak üzere gerektiğinde Kamuda taksitlendirme yaptırılması gerekebileceği ve bu hususlarda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması oybirliği ile  kabul edildi.

13) Kooperatif Giderlerinin gelirlerle karşılanmaması nedeniyle aidat avanslarıyla mahsup edilmesi, gündem maddesine geçildi; Bütçe kapsamında Kooperatife ait kira geliri stopajlarının maliyeden geri alımı ve benzeri hususlar için Kooperatif toplam giderlerinin gelirlerle karşılanamayan kısmının, aidat avanslarına mahsup edilerek bir sonraki mali yıl içinde tasfiye edilmesi gerektiği önergesi oybirliği  ile kabul edildi.

14) Kooperatif üyesi dışında sosyal tesislerden yararlandırılanlar hakkında görüşme açıldı.Kooperatif başkanı Şefik Öğreten söz alarak, Üyelerimizin çevrede yaşayan dost ve akrabalarının bir kısmı sahil kesiminden bedeli mukabili yararlanmak istemekte, Yönetime bedel ödeyerek kullanma başvurusunda bulunmakta veya üyelerce bedelsiz yararlandırılmaktadır. Bu şekilde olan kimselerin yararlandırıp, yararlandırılmaması ve yararlandırılacaksa bedelinin belirlenmesi ve uygulama konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi önceki Genel Kurulda kararlaştırılmış idi. Bu yetkiyle bağlı olarak üyelerin ödedikleri aidat kadar hizmet bedeli alınarak 3 aile bu şekilde sosyal tesislerden yaralandırıldığını belirtti.
Bundan sonraki uygulamada kooperatif üyesi dışında sosyal tesislerden yararlanacaklar için kişi başı yönetim kurulunun belirleyeceği sezlong ve güneşlik bedellerinin alınmasına , bu işin takibi için yöetimi kurulu tarafından bir kişinin görevlendirilmesine oy birliği ile  karar verildi.
15 -16)  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi Maddesine geçildi;
Seçilecek yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 2 yıl süreyle görev yapmalarına 110 kabul , 23 red (25 çekimser ) oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Asıl Üyelerinin,      
      1.    Turan Çakıroğlu   (160 kabul oyu)   14818024806 
      2.     Ayşe Durak       (160 kabul oyu) 42337628342
      3.    Adem Erişkin  (148  kabul oyu) 23638921790
  Yönetim Kurulu Yedek Üyelerinin
     1. Harun  Taşbaş  (120  kabul oyu)
     2. Ersan  Solmaz   (110 kabul oyu)
     3. Hayatı Çelik (100 kabul oyu)
Oylarını alarak seçilmişlerdir.
Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi Maddesine geçildi, oylama sonucu;
 Denetim Kurulu Asıl Üyelerinin;                
       1. Sefik Öğreten   (140 kabul oyu) 13393001684
       2. Ekrem Aydın  (122 kabul oyu) 12907094136
Denetim Kurulu Yedek Üyelerinin;
  1. Ufuk Bodur
  2. Özdemir Basmacı
Oylarını alarak seçilmişlerdir.
17) Dilek ve Temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı.

Genel Kurula itirazın olup olmadığı soruldu. İtirazın olmadığı görüldü.İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde dört nüsha olarak tanzim edilerek imza altına alınmıştır.Toplantı  Divan başkanı tarafından toplantı saat:15.00 de kapatıldı. Akyarlar Köyü, Turgutreis_Bodrum
Divan Başkanı                  Divan Kâtip Üye                              Divan Oy toplayıcı Üye
Ayhan Toraman                           Ufuk Bodur                                          Ersan Solmaz

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Ali KARAGÖZ    Suat KARAGÖZ
+*********************************************************************************

BAĞLA SİTESİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 
TOPLANTISI YAPILDI...

S.S.Bodrum Bağla İşletme Kooperatifi'nin 29.06.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı iptal edildiğinden, olağanüstü genel kurul toplantısı 17.08.2013 tarihinde yapılmıştır. 
Divan başkanlığını Ayhan TORAMAN'ın yaptığı genel kurul toplantısında, çoğunluk sağlandığından toplantıda alınan kararlardan bazıları ve yapılan oylama sonucunda yönetim-denetim kurulu üyeliklerine seçilenler aşağıda belirtilmiştir.
*Temmuz 2013 tarihinden itibaren aidatlar 125,00 lira olarak ödenmesi,
*Su ücretlerinin önceden olduğu tahsil edilmesi,
*Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ayşe DORUK,Turan ÇAKIROĞLU ve Adem ERİŞKİN
 Denetim Kurulu üyeliklerine; Şefik ÖĞRETEN ve Ekrem AYDIN 
seçilmişlerdir. 
Kooperatif Yönetimi genel kurul toplantısında alınan kararlarla ilgili detaylı açıklamaları daha sonra üyelere bildirecektir.
Genel Kurul toplantısından görünüm.


***************************************
BAĞLA SİTESİNDE BAŞIBOŞ
 GEZEN İNEKLER
YAKALANARAK YASAL 
İŞLEM YAPILDI...

Bağla Sitesinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu senede genellikle geceleri sitenin açık alanlarına ve üyelerin bahçelerine girerek zarar veren başıboş inekler sahiplerinin bulunması ve gereken yasal işlemin yapılması amacıyla İşletme Müdürünün talimatıyla yakalanarak sitenin tenis sahasında muhafaza altına alınmıştır. 28.05.2013
YIL BOYUNCA  SEZONDA TENİS OYNANMAYAN SAHA  İNEKLER İÇİN KULLANILDI.
 

 *******************************************
BAĞLA SİTESİ PERSONELİNE
ÇEVRE SEMİNERİ DÜZENLENDİ..

Bağla Sitesi personeline, İzmir Çevre Müdürlüğü uzmanlarınca Çevre kirlililiğinin
önlenmesi, yeraltı su kaynaklarının verimli kullanılması, arıtma,atık çöpler konusunda
geniş bilgi verilmek üzere seminer düzenlendi.  26.,05.2013
Seminerden Görünümler.
 ******************************************
BAĞLA SİTESİ 2013 İNŞAAT 
FAALİYETLERİ
(Resimlerin üzerine tıklayarak büyütülmüş şekliyle görebilirsiniz.)


          İşletme Müdürü Danışma girişinde 
yol düzenlemesi yapılırken gözetimde... 

Bağla Sitesine girişin dışına ZAKKUM dikiliyor..Bağla Sitesi girişteki tuvaletler yeniden yapılıyor...


BAĞLA SİTESİ SAHİL DÜZENLEMELERİ..
BAĞLA SİTESİ girişi yol onarımı..


BAĞLA SİTESİ Giriş OTOPARK YAPIMIBAĞLA SİTESİ 
2.TAVLA TURNUVASI YAPILDI  
Bağla Sitesi üyeleri arasında ikinci kez ve lig usulü Tavla Turnuvası yapıldı. Turnuvanın koordinatörlüğünü Üyelerimizden Yücel Coşkun yapmıştır. Çekişmeli geçen tavla turnuvası yaklaşık bir hafta süreyle devam etmiş ve turnuvaya katılan tüm üyeler birbirleriyle yarışarak, dereceye giren üyelerin ödülleri Yücel Coşkun tarafından verilmiştir.
Yarışmada dereceye girenler aşağıdadır.
1.M.Kemal KAHRAMAN
2.İbrahim YAPICIKARDEŞLER
3.Duran ÇARDAK
4.Yılmaz ÖZLEM
5.Mete ÜLKÜTEKİN
6.Yüksel Tekin ÇİFCİ
Centilmen oyuncu Ahmet KAYA

BAĞLA SİTESİ OYUN-GENEL KURUL SALONUNA YENİ LG TELEVİZYON ALINDI..
17.08.2011
Önceki Televizyon
Yeni alınan LG Televizyon

BAĞLA SİTESİNDE
TAVLA TURNUVASI DÜZENLENDİ..
Bağla Sitesinde üyeler arasında yapılan ve Yarış koordinatörlüğünü Turan Çakıroğlu ve Yücel Coşkun'un yaptığı  tavla  turnuvası 30.07.2011 tarihinde yapılmıştır. Turnuvaya 24 yarışmacı katılmış olup,  Yarışma sonucunda; 
1. Hüsamettin KAMEROĞLU,
2. Duran ÇARDAK,
3. Yılmaz ÖZLEM, 
   Yarışmada dereceye girerek ödülleri, Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Öğreten ve İşletme Müdürü Erol Zambak tarafından verilmiştir.

 DİĞER


*******************************************


BAĞLA SİTESİNDE 
YÜZME YARIŞI YAPILDI...
23.07.2011 tarihinde yapılacağı yönetimce önceden duyurulan yüzme yarışlarına katılmak üzere başvuranlar arasında  bu gün saat 16.00 da yüzme yarışı yapılmış ve yarışmalar yaş durumlarına göre 3 grup olarak, üyelerimiz,üyelerimizin çocuk ve torunları katılmışlardır.
Yarışma sonucunda; 
10 Yaş ve altı yarışı;
Arda Taşbaş
Mert Taşbaş
Abdullah Can Bayraktar

11 Yaş ve Yukarı; 
Berkay Değer
İsmail Cura 
Burak Kırımlı 

30 Yaş üzeri;
Hayati Çelik
Ömer Uğuluoğlu
Harun Taşbaş 

Yarışları kazanmış olup, yarışmada 1.2.3. olan yarışcılara  Biltekin Özdemir ve İşletme Müdürü Erol Zambak tarafından madalyaları verilmiştir. *****************************************

Bağla Sitesinde Olağan Genel Kurul Yapıldı...
Bağla Sitesinde 25.06.2011 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında toplantı için yeterli çoğunluk sağlandığından gündemdeki konular görüşülmüş, üyelerin ödemesi gereken aidatlar karara bağlanmış ve yönetim,denetim kurulu üyeleri seçimleri yapılmıştır. 
Genel Kurulca alınan karar gereğince aidatların geçen yıllarda olduğu gibi 100 TL. olarak devam etmesi ve buna ek olarak  ayrıca sahil için gelecek olan ecrimisil ödemelerini karşılamak üzere üyelerden  aidatların  peşin olarak istenmesi ve ödeme zamanın belirlenmesine Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir. 
Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinin belirlenmesi amacıyla alınan kararla seçimlerin  gizli oyla ve açık tasnif usulüyle yapılması, yönetim kurulu üyeliklerinin 3 kişiden oluşmasına
çoğunlukla kararlaştırılmış ve Yönetim Kurulu üyelikleri için A.İhsan Saner, Nevin Çifçi ve Jale Yeni'den oluşan bir liste ile Erol Zambak, Şefik Öğreten ve Turan Çakıroğlu'dan oluşan ikinci liste seçime girmiş ve oyların tasnif sonucunda  birinci liste de bulunan üyelerimiz 69 oy aldığı, 2.listede bulunan üyelerinde 86 oy aldığı sayım sonucunda anlaşılmıştır.
Denetim Kurulu Üyelikleri için de Mehmet Ülküm ve Yılmaz Metin'den oluşan bir liste ile Yavuz Özkal ve Savaş Yıldırım'dan oluşan ikinci liste ile seçime girilmiş, oyların tasnifi sonucunda birinci listede bulunan üyelerimiz 76, ikinci listede bulunan üyelerimizin ise 68 oy aldığı görülmüştür.
Bu duruma göre, Yeni yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
YÖNETİM KURULU:                                       DENETİM KURULU
Erol ZAMBAK                                                  Mehmet ÜLKÜM
Şefik ÖĞRETEN                                              Yılmaz METİN
Turan ÇAKIROĞLU
Yeni seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimizi tebrik eder, başarılar dilerim.
Genel Kurul Toplantısındaki resimleri aşağıdaki linkten görebilirsiniz.

************************************

BAĞLA SİTESİ GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME YAZISI...
BAĞLA SİTESİ YÖNETİMİ 25.06.2011 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL KARARLARIYLA İLGİLİ DUYURU YAYINLADI...

Sayı  :             2011/19                                                            Bodrum, 05.07.2011   
Konu: Genel Kurul Sonuç BildirimiSS BODRUM BAĞLA İŞLETME KOOPERATİFİ
GENEL KURUL KARARLARI BİLGİLENDİRME DUYURUSU            SS Bodrum Bağla İşletme Kooperatifimizin 2011 yılı olağan Genel Kurulu 25.6.2011 tarihinde kooperatif toplantı salonunda yapılmıştır.
            Toplantıya 95 asaleten, 73 vekâleten olmak üzere 168 üye katılmıştır.
            Toplantı gündemine uygun şekilde yürütülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:
            Kooperatif Yönetim  kurulu sayısı  5 kişiden, 3 kişiye indirilmiştir.
            Kooperatif Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Şefik Öğreten (Başkan), Turan Çakıroğlu (Başkan Vekili),Erol Zambak (üye) olarak yedek üyeliklere ise Ulviye Gökalp, Ayşe Doruk, Adem Erişkin seçilmişlerdir.
            Erol Zambak Yönetim Kurulunca Kooperatif Müdürlüğüne atanmıştır.
            Kooperatif Denetleme Kurulu Üyeliklerine Mehmet Ülküm ile Yılmaz Metin Genel Kurulca seçilmişlerdir. Denetim Kurulu yedek üyeliğine Tamer Esen ve Ekrem Aydın seçilmişlerdir.
            Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu üye huzur hakları önceki yıllarda da olduğu gibi 100 TL/ay olarak belirlenmiştir. Ayrıca ödenecek yolluğun 150 TL olarak Genel Kurulca kararlaştırılmıştır.
            İskele – ecrimisil bedeli olan 205.000 TL’nin ödenebilmesi için 31.12.2011 tarihine kadar ortak başına 400 TL ecrimisil bedeli alınmasına oybirliğiyle karar verildi. Kooperatifin ağustos ve eylül aylarında ödemek zorunda kalacağı, kıyı şeridi kapsamında olan ve kooperatifçe kullanılan iskele ve beton şezlong alanlarının ecrimisil, kira  ve mahkeme ücretlerini karşılamak üzere TEMMUZ ve AĞUSTOS 2011 AYLARINDA 200 TL/AY diğer aylarda 100,00TL olarak ödenmesi Genel Kurul kararına uygun olarak Yönetimce kararlaştırılmıştır.
            Kooperatifin kıyı şeridi kapsamında olan iskele beton alanların YIKIMI VE kaldırılması  mahkeme kararı kesinleştiğinden  bu karara karşı alınabilecek önlemler olarak; kira ödemesi, ecrimisil ve Mahkemeye verme hususlarında Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.
            Kooperatif tahmini bütçesinde yapılacak işlere ait ödeneklerin fasıllar arasında aktarılması hususunda Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.
            Kooperatif üyelerinin yaz sezonunu sıkıntısız bir şekilde geçirilebilmesi için, market yanı ve sahil gazinoya birer adet Dilek kutusu konacaktır. Sayın üyelerimiz şikayet ve dileklerini ad – soyad yazmak suretiyle bu kutulara atarak Yönetime bildirmeleri halinde bahis konusu şikayet veya dilekleri mutlaka dikkate alınacak ve bilgi verilecektir.
            Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.                           Şefik ÖĞRETEN                    Erol ZAMBAK
                         Yön. Kurulu Başk.                   İşletme MüdürüEditör Notu: 
Ecrimisil ödenmesi konusunda Genel Kurulda yapılan oylama ve açıklamalarda;
Gelecek aylardan mahsup edilmek şartıyla, aidatların 31.12.2011 tarihine kadar
peşin ödenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine rağmen, yukarıda
belirtilen ödemelerin ek ödeme şeklinde mi yapılacağı, yoksa bu ödemelerin gelecek
aylardan mahsup edilip, edilmeyeceği konusundaki tereddütlerin giderilmesinde
fayda vardır.
Ayrıca, yukarıda belirtilen genel yazıda üyelerin ödemesi gerektiği 400TL.nin 
Temmuz ve Ağustos aylarında 200+200 şeklinde ödenmesi talebi 200+100er TL mi olacak, 
yoksa 200+200 şeklinde mi olacak açıkca belirtilmediğinden, bu duruma göre istenilen
400TL yerine 200TL ek ödeme yapılması gerektiği de düşünülebilir.
****************************************

Bağla Sitesinde Ruhsatsız İnşaat, Turgutreis Belediyesince Mühürlendi.

******************************************************
Bağla Sitesi'ne yeni satın alınan
İlaçlama motoruyla caddeler ilaçlandı..

Bağla Sitesi'ne yeni alınan ilaçlama motoruyla sitenin caddeleri sivrisinek ve diğer haşerelerin Haziran ayının ilk haftasında çoğalmasıyla ilaçlanmaya başlanıldı. Sitede bulunan bahçelerde de haşaret olduğu tespit edilirse herhalde daha sonra ilaçlama yapılacak.!!
Bundan böyle site sakinleri caddelerde haşaretlerle karşılaşmadan rahatlıkla dolaşabilecekler...

Bağla Sitesi Yönetimi Üyelere
Genel Kurula Çağrı Duyurusu Gönderdi.
  Bağla Sitesi Yönetimince 11.05.2011 Tarih ve 2011/09 sayılı üyelere gönderdiği duyuru yazısında; Olağan Genel Kurul toplantısının 25.06.2011 tarihinde Cumartesi günü saat 10.00 da yapılacağı, Çoğunluğun sağlanmaması durumunda ikinci toplantının 09.07.2011 tarihi Cumartesi günü aynı saatte yapılacağı belirtilmiştir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bağla Sitesi Girişine Kamera monte edildi...

Akyarlar Jandarma Karokol Komutanlığı ekiplerince, Bağla sitesi girişine, Bodrum'dan Akyarlar yönüne giden araçlarla Akyarlar'dan Bodrum tarafına giden taşıtların izlenmesi amacıyla Bağla Sitesi girişine Mobese kamera monte edildi. 14.05.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

BAĞLA SİTESİ SAHİL GAZİNO EL DEĞİŞTİRDİ...

Bağla Sitesi Sahil Gazinosunun sona eren kira sözleşmesi nedeniyle, ihale açılmış ve ihaleye katılanlar arasında  Bitez Tadım Restorant İşletmecisi Ali Karabilcen'e kiralanması Site Yönetim Kurulunca uygun görülmüş olup, yeni işletici 2011 sezonu hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Gazino işletmesini yeni devralan Ali Karabilcen aynı zamanda Site girişinde bulunan çay ocağını da çalıştıracaktır.
Yeni İşleticiye hoş geldiniz derken, çalışmalarında başarılar dilerim. 
____________________________________________________________
BAĞLA SİTESİ YOĞUN İNŞAAT FAALİYETLERİNE BAŞLADI...
Site personelince İşletme Müdürü nezaretinde  market önündeki  kaldırımlarda onarıma başlanıldı.      16 Mart 2011

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.